به گزارشافکارخبر،نشست مشترک علی کفاشیان و سیدرضا افتخاری با وحید شمسایی برای روشن شدن وضعیت نهایی سرمربیگری تیم ملی فوتسال امروز(چهارشنبه) برگزار شد و بعد از صحبت‌های انجام گرفته، رئیس فدراسیون به گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتسال گفت برای هدایت این تیم باید قید سرمربیگری تیم تاسیسات را بزند. این درحالی است که شمسایی با این باشگاه قرارداد دارد و متعهد است به کارش ادامه دهد.

شمسایی در این نشست به مسئولان فدراسیون تاکید کرد که در این شرایط نمیتواند قید تیم تاسیسات را بزند چرا مسئولان این باشگاه با رفتن او شدیدا مخالف هستند. در نهایت پس از صحبتهای انجام شده در این جلسه قرار شد کفاشیان بحث هدایت همزمان تیم ملی و تیم تاسیسات توسط شمسایی را در هیئترئیسه فدراسیون فوتبال مطرح کند و چنانچه هیئت رئیسه با این موضوع مخالفت کند آن وقت شمسایی از بین این دو تیم باید یکی را انتخاب کند.