به گزارشافکارخبر،دیدار دو تیم صبا قم و گسترش فولاد تبریز از سری رقابت‌های لیگ برتر در هفته سوم برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم صبای قم تخلفاتی مبنی بر فحاشی رخ داد که بر این اساس تیم صبای قم به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد ضمن اینکه علی حیات‌پور، مدیر تیم صبا قم به دلیل ورود به زمین مسابقه و اعتراض به عملکرد داوران و درگیری لفظی باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. تیم صبای قم نیز به دلیل داشتن ۶ بازیکن اخطاری باید ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

جریمه نقدی برای تیم سپاهان

بازی دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در هفته چهارم برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم سپاهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور مسابقه رخ داد بر این اساس باشگاه سپاهان به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه نقدی و محرومیت برای پرسپولیس و ذوب آهن

دیدار تیم های پرسپولیس تهران و ذوب‌آهن اصفهان از سری رقابت‌های لیگ برتر در هفته چهارم برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور و پرتاب اشیا به داخل زمین بازی رخ داد به دلیل این تخلفات باشگاه پرسپولیس باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند ضمن اینکه پندار خمارلو، مدیر رسانه‌ای تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی به داور پس از پایان بازی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مجتبی حسینی، مربی تیم ذوب آهن نیز با وجود محرومیت از کنار زمین و راهنمایی بازیکنان خود به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کند.

محرومیت و جریمه نقدی برای سرمربی و مربیان سیاه‌جامگان

مسابقه تیم‌های گسترش فولاد تبریز و سیاه‌جامگان مشهد برگزار و از سوی رسول خطیبی، سرمربی تیم سیاه‌جامگان تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی و ورود به رختکن داوران در بین دو نیمه رخ داد. وی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد ضمن اینکه مهدی بخشی زاده، مربی تیم سیاه‌جامگان به دلیل توهین و اهانت به داور بازی دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. حسین خطیبی مربی تیم سیاه‌جامگان نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی نسبت به داور بازی، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل اعتراض فراز کمالوند، سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز به داور مسابقه، وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

جریمه نقدی برای منصوری قرچک و مقاومت البرز

دیدار دو تیم مقاومت البرز و شهید منصوری قرچک روز ۳۰ مرداد ماه برگزار و از سوی محسن عبدلی، سرپرست تیم مقاومت البرز تخلفاتی مبنی بر اعتراض و اهانت به داوری رخ داد. وی به ۴ جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۳ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. افشین کاظمی، بازیکن تیم شهید منصوری قرچک به دلیل اهانت به داور بازی به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم شهید منصوری قرچک به خاطر فحاشی تماشاگرانش علیه داور به ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محرومیت تماشاگران تیم فولاد خوزستان

مسابقه دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در هفته پنجم برگزار و از سوی تماشاگران تیم فولاد خوزستان فحاشی به داور، بازیکن تیم پرسپولیس، پرتاب سنگ که منجر به مصدومیت نماینده فدراسیون فوتبال شد، این تیم به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه خانگی و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

جریمه ۱۰۰ میلیونی برای ملوان بندر انزلی

دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و گسترش فولاد در هفته پنجم برگزار شد و تیم ملوان به خاطر اهانت و فحاشی تماشاگرانش به داور، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیلی تخلفات تماشاگران تیم ملوان مقابل نفت تهران، ملوان بندر انزلی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.