به گزارش افکارخبر، محمود خسروی در این باره گفت: در ورزش‌های کشوری بنابر رشته‌های متفاوت آن، تعداد جانبازان هم در آن رشته‌ها متفاوت است.

برای مثال در رشته‌های دو و میدانی، تیراندازی و تیرکمان حضور جانبازان و معلولین برابر یکدیگر است، مدتی در بعضی از مواقع حضور جانبازان بیشتر از معلولین هم می‌شود که این مخصوص ورزش‌های کشوری است و در ورزش ملی، حضور جانبازان به ۵ درصد در تمامی رشته‌ها می‌رسد.

رئیس کمیته پارالمپیک ادامه داد: در رشته‌های قدرتی، جوانان جایگزین شده‌اند و این موضوع باعثکاهش حضور جانبازان در ورزش‌های ملی شده است.

فدراسیون ملاک خود را ورزش‌های کشوری قرار داده است و در سال‌های آینده نیز از ورزشکاران جانباز در مسابقات کشوری استفاده خواهیم کرد.

وی درباره تغییر اسم جانبازان و معلولین گفت: این اسم از ۳۰ سال گذشته روی این فدراسیون قرار داشته است و تا زمانی که از این ۵ درصد جانباز کشورمان تنها یک نفر از این مجموعه در فدراسیون فعالیت داشته است.

این فدراسیون نام خود را عوض نخواهد کرد و با همین روند به فعالیت خود در آینده ادامه خواهد داد. همچنین وی درباره ورود خودرو، بدون گمرکی برای معلولین گفت: تا به حال هیچ مجوزی در این زمینه به هیچ کسی داده نشده است و اگر هم در خواستی صورت بگیرد، آن را به وزارت ورزش و جوانان ارجاع خواهیم داد تا آن‌ها پیگیر این موضوع شوند.

هرچند محدودیتهای شدیدی هم در این رابطه وجود دارد اما زمانی که یک خبر ورزشی مانند سیامند رحمان که در رشته وزنهبرداری، قهرمانی پارالمپیک را در کارنامه دارد و بابت جثهاش نمیتواند خودروی معمولی سوار شود. برای او تمهیداتی اندیشیدیم تا بتواند خودرو مورد نظر خود را وارد کند هرچند کارخانههای تولید خودرو کشورمان قادر به ساختن چنین خودروهایی نیستند.