به گزارش افکارخبر، نشان میدهد که بعد از مهاجرانی مردانی چون برانکو عملکرد بهتری دارند اما کی روش بیشترین تعداد بازی را در مسابقات مقدماتی جام جهانی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بوده است.


۱ - محمود بیاتی: ۴ برد –یک مساوی –یک باخت و۱۳ امتیاز از ۶ بازی در سال ۱۹۷۴

۲ - حشمت مهاجرانی: ۹ برد - ۲مساوی - ۰باخت و۱۴ امتیاز از ۱۱ بازی در سال ۱۹۷۸

۳ - رضا وطنخواه: ۴ برد - ۰مساوی - ۰باخت و۱۲ امتیاز در ۴ بازی سال ۱۹۹۰

۴ - مهدی مناجاتی: ۲برد - ۰مساوی - ۱ باخت و۶ امتیاز در ۳ بازی سال ۱۹۹۰

۵ - علی پروین: ۵ برد - ۳ مساوی - ۳باخت و۱۸ امتیاز در ۱۱ بازی سال ۱۹۹۴

۶ - محمد مایلی کهن: ۸برد - ۴مساوی - ۲ باخت و۲۸ امتیاز در ۱۴ بازی سال ۱۹۹۸

۷ - والدیر ویرا: ۰برد - ۲ مساوی - یک باخت و۲ امتیاز از ۳ بازی سال ۱۹۹۸

۸ - ادمار براگا: ۲ برد - ۰مساوی - ۰باخت و۶ امتیاز در ۲ بازی سال ۲۰۰۲

۹ - میروسلاو بلاژویچ: ۷برد - ۳ مساوی - ۲باخت و۲۴ امتیاز در ۱۲ بازی سال ۲۰۰۲

۱۰ - برانکو ایوانکویچ: ۹برد - یک مساوی - ۲ باخت و۲۸ امتیاز در ۱۲ بازی سال ۲۰۰۶

۱۱ - علی دایی: ۴ برد - ۶مساوی –یک باخت و۱۸ امتیاز در ۱۱ بازی سال ۲۰۱۰

۱۲ - افشین قطبی: یک برد - ۲ مساوی - ۰ باخت و۵ امتیاز در ۳ بازی سال ۲۰۱۰

۱۳ - کی روش: ۱۰ برد - ۴ مساوی - ۲باخت و۳۴ امتیاز در ۱۶ بازی سال ۲۰۱۴

همچنین کی روش اولین مربی تاریخ فوتبال ایران است که هدایت تیم ملی فوتبال را در ۲ دوره از مسابقات مقدماتی جام جهانی عهده دار بوده است. به گزارش ورزش سه در ادوار گذشته مربیانی مثل مایلی کهن وبرانکودر ۲ دوره مختلف به عنوان مربی وسرمربی یعنی در ۲ مسئولیت مختلف روی نیمکت تیم ملی بوده اند اما کی روش تنها سرمربی است که در ۲ دوره متوالی صاحب مسئولیت سرمربی تیم ملی بوده است.

۱ - کی روش: سرمربی در سالهای ۲۰۱۴ و۲۰۱۸(روی هم ۲۰ حضور در ۲ دوره ومرحله نهایی دوره گذشته)

۲ - مایلی کهن: کمک مربی در سال ۱۹۹۴ وسرمربی در سال ۱۹۹۸(روی هم ۲۵ حضور)

۳ - برانکو: کمک مربی در سال ۲۰۰۲ وسرمربی در سال ۲۰۰۶(روی هم ۲۷ حضوربا احتساب مرحله نهایی سال۲۰۰۶)

سایر مربیان در یک دوره این مسئولیت را برعهده داشته اند.