به گزارش افکارخبر، با این مقدمه کوتاه می‌خواهیم به اتفاقی اشاره کنیم که در کمال تأسف برای مهدی فنونی‌زاده رخ داد. راستش را بخواهید پس از عکاسی از تمرین تیم ملی راهی تمرین استقلال تهران بودم که متوجه شدم چهره آشنایی جلوی در ورودی ورزشگاه آزادی مشغول جرو بحثبا یکی از نگهبانان این مجموعه ورزشی است.

از خودروی خود پیاده شدم و جلوتر که رفتم مهدی فنونی‌زاده را شناختم. هافبک شوتزن و خاطره‌انگیز سابق تیم ملی کشورمان که برای دیدن تمرین تیم کروش مشغول چانه‌زنی با کسی بود که او را نمی‌شناخت! به آقای نگهبان رو انداختم تا اجازه دهد مهدی فنونی‌زاده را راه دهد ولی طرف زیر بار نرفت! بلافاصله شروع به عکس انداختن کردم و طرف وقتی متوجه شد، از من خواست تا عکس‌هایم را پاک کنم که البته زیر بار نرفتم.
به آقای نگهبان توضیح دادم که وظیفه من عکاسی است و قرار هم نیست به خواست شما عکس‌هایم را پاک کنم. جالب آنکه او شروع به تهدید من کرد که دیگر تو را به ورزشگاه آزادی و سایر ورزشگاه‌ها(!) راه نمی‌دهم والخ!

متأسفانه این اتفاقی است که همواره برای ما عکاسان و خبرنگاران ورزشی رخ می‌دهد و به نوعی می‌توان گفت به این برخوردهای قهرآمیز عادت داریم اما آنچه این مطلب را به درازا می‌کشاند، استفاده از افرادی است که قهرمانان ورزشی را نمی‌شناسند.

قصد دخالت در كار دوستان را نداريم اما بهتر نيست كسي يا كساني به عنوان مسئول، نگهبان يا هر سمت ديگري در ورزشگاه آزادي مشغول به كار شوند كه حداقل يكي مثل مهدي فنونيزاده را بشناسند؟ اتفاقي كه ديروز شاهدش بوديم به راستي تأسفبرانگيز بود. باور نميكنيد، از خود مهدي فنونيزاده بپرسيد!