به گزارش افکارخبر، پرویز مظلومی به بازیکنان استقلال که در اردو هستند، قول داده بود که روز سه شنبه به طور کامل در مرخصی خواهند بود.

این اتفاق اما با کمی تغییر در برنامه رخ داد و سرمربی استقلال دوشنبه شب به کسی اجازه خروج از هتل را نداد و تاکید کرد که همه باید ظهر سه شنبه، هتل المپیک و اردو را ترک کنند.

این مسئله باعثاعتراض بازیکنان شد چرا که فکر می کردند دوشنبه شب مرخص می شوند و برای وقت خالی خود برنامه ریزی کرده بودند.

جالب است بدانيد اين تغيير برنامه باعث شد برخي بازيکنان - که حتما کار واجبي داشته اند! -دوشنبه شب مخفيانه از هتل خارج شدند و بايد اميدوار باشند مظلومي آنها را شناسايي نکند!