به گزارش افکارخبر، مسئولان باشگاه هم برای این که حواشی این چند روز را از دلِ بازیکنان در بیاورند، به آنها ناهار دادند. ناهاری که شامل پاکت پیتزا و نوشابه است. این وعده غذایی در حالی به بازیکنان میرسد که سادهترین افراد فوتبالی هم میدانند که ورزشکاران باید از خوردن فستفود و نوشابه صرف نظر کنند. اتفاقی که سال ۸۹ مجتبی جباری جنجال بزرگی به خاطر آن به پا کرده بود. پس از دیدار استقلال مقابل سپاهان مسئولان این تیم بازیکنان را به پیتزافروشی بردند که صدای جباری درآمد. حالا باز هم این شاهکار از سوی مسئولان پرسپولیس رخ داد که فقط جای جباری خالی بود.