به گزارش افکارخبر، سعید معروف پس از سه شکست تیمش در تورنمنت واگنر از مردم لهستان به خاطر ارائه بازی‌های نه چندان خوب عذرخواهی کرد. همین موضوع باعثشد تا برخی افراد نسبت به این اظهار نظر موضع‌گیری کنند و مدعی شوند چرا کاپیتان تیم ملی از مردم ایران عذرخواهی نکرد.

دلخوری معروف تا امروز و آخرین تمرین تیم ملی نیز ادامه داشت تا آنجا که با برخورد تندی حاضر به مصاحبه با رسانههای مکتوب نشد و فقط با دوربینهای تلویزیونی صحبت کرد.