به گزارشافکارخبر، طبق اعلام مسئولان باشگاه استقلال از تاریخ ۹ شهریور ماه جاری دیگر هیچ پولی از طریق این باشگاه به صورت مستقیم به حساب بازیکنان واریز نمی شود.

بهرام افشارزاده،مدیرعامل باشگاه استقلال با تایید این خبر گفت: با تصویب اعضای هیات مدیره باشگاه پیرو درخواست دیوان محاسبات مالی کشور که از ما خواسته شده همه هزینه های باشگاه را از خزانه انجام دهیم قرار بر این شد تا از این پس مبالغی که قرار است به بازیکنان پرداخت شود ابتدا به خزانه باشگاه واریز شده و سپس از آن طریق به صورت چک یا پول نقد به بازیکنان پرداخت گردد.