به گزارش افکارخبر، خبرها از باشگاه پرسپولیس حکایت از آن دارد که مبلغ یک ونیم میلیارد تومان وارد حساب باشگاه شده است.

در همین ارتباط خبر دیگری حکایت از آن دارد که علی اکبر طاهری منتظر یک کمک ۳میلیاردتومانی دیگر نیز هست که گویا اواخر هفته آینده به حساب باشگاه می رسد. شاید ورود این مبالغ بی ارتباط با مذاکرات روزهای اخیر مسوولان وزارت ورزش با بعضی نهادها برای سپردن مسوولیت باشگاه پرسپولیس به آنها نباشد.