به گزارش افکارخبر، در برنامه نود که دو روز پیش پخش شد، آرش برهانی و حنیف عمران زاده ویدئویی را ضبط و برای این برنامه ارسال کردند تا در زمان حضور خسرو حیدری مقابل عادل به نمایش درآید.

در بخشی از این ویدئو، حنیف عمران زاده به شوخی با مدیرعامل سابق استقلال می پرداخت.

فتح الله زاده در خصوص اینکه از این شوخیها ناراحت نشده است یا خیر گفت: اصلا ناراحت نشدم. آنها بازیکنان من هستند و مثل پسران من میمانند و گاهی از روی صمیمیت شوخی هایی میکنند.