عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ : ضررهای توقف در چنبره تاریخ ؛نمیخواهــم با چنگ و دندان در تیم ملی بمانم ؛میان کیروش و کاشانی مسابقه طناب کشی بگذارید! ؛اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال با سیدحسن خمینی دیدار کردند ؛جاسوس حریف ناشناخته در تمرین ملیپوشان ؛ضررهای توقف در چنبره تاریخ ؛درخواست عجیب یک جادوگر از رحمتی و طالبلو ؛
عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشى در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه شوت در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه گل در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه هدف در روز پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ :