به گزارشافکارخبر،مهدی رحمتی در این گفت و گوی پرتیتر درباره مسائل مختلف صحبت کرده است.

او گفته فوتبال هجومی مظلومی به ضررش هست.

سرخپوشان هم گفته اند به درفشی فر می روند اما با من بمیرم تو بمیری تمرین نمی کنند.