به گزارشافکارخبر،در حالی که بازی ایران و گوام ساعت ۲۰:۵۳ به اتمام رسید بازیکنان تیم ملی ایران تا یک ساعت پس از پایان بازی در رختکن ماندند و این درحالی بود که خبرنگاران در میکسدون در انتظار آنها بودند.

معطلی یک ساعته باعثدلخوری خبرنگاران شد و آنها اعتقاد داشتند بازیکنان تیم ملی باید زودتر از این به محل مصاحبه می‌آمدند چرا که تا پیش از این در تمام بازی‌ها این موضوع رعایت شده بود.

همین موضوع سبب شد خبرنگاران میکسدون را ترک کنند.