این خبرنگار ۳۳ ساله که مدتها با سرطان دست و پنجه نرم می کرد و از چند روز پیش در بیمارستان شهدای تجریش بستری بود، صبح امروز دوشنبه به دیار باقی شتافت.

افراد بسیاری از وی در طول این مدت عیادت کردند و بعد از درگذشت وی پیام های تسلیت مختلفی توسط افراد و نهاد های ورزشی صادر شد.