با نگاهي به ادوار گذشته جام جهاني فوتبال متوجه مي شويم که تمامي کساني که پيراهن شماره ۱۰ را بر تن مي کردند، از بزرگان فوتبال محسوب مي شدند.

پله در برزیل، مارادونا در آرژانتین از جمله بازیکنانی بودند که در دوران بازیگری خود پیراهن شماره ۱۰ را بر تن می کردند و بعد از آنها نیز نوبت به زیدان رسید که در جام جهانی ۹۸ پیراهن شماره ۱۰ را برتن کند.

کاکا شماره ۱۰ برزیل بر این امید بود که بتواند نام خود را در دفتر مشاهیر جام جهانی به ثبت رساند اما، نمایش ضعیف او باعثشد تا این آرزو تحقق نیابد.

عملکرد ضعیف کاکا در جام جهانی ۲۰۱۰ که در امر گلزنی هم موفق نشد، چیزی نبود که طرفداران فوتبال برزیل انتظار داشتند.

اما در مورد شماره ۱۰ آرژانتینی ها، لیونل مسی هم نمی توان چیزی بیشتر از این به زبان آورد، در جام جهانی ۲۰۰۶ میلادی مسی در حالی شاهد شکست تیمش در ضربات پنالتی به آلمان ها بود که بر روی نیمکت ذخیره ها نشسته بود ولی در جام ۲۰۱۰ هم که در میدان حضور داشت، نتوانست به عنوان بهترین بازیکن جهان تیمش را یاری دهد و هرچه تلاش کرد و عرض و طول زمین را دوید به جایی نرسید و این بار هم آلمان ها توانستند آرژانتین را با نتیجه پرگل ۴ بر صفر در هم کوبند.

برای انگلیسی ها هم حقیقت چیزی جز این نبود، انگلیسی هایی که زمانی با جف هرست موفق شده بودند تا در فینال جام جهانی ۶۶ با سه گل وی به قهرمانی رسند، در این جام نتوانستند با وین رونی راه وی را ادامه دهند.

فرانسه و ایتالیا هم که زمانی بازیکنان بزرگی در این تیم ها پیراهن شماره ۱۰ را برتن می کردند در این جام نتوانستند با سیدنی گووو و آنتونیو دی ناتاله راه بزرگان فوتبال خود زیدان و روبرتو باجو را ادامه دهند.