ريچ امخوندو در اين باره گفت: حضور ماندلا مايه خوشحالي فراوان همگان خواهد بود ولي از آنجايي که داغ مرگ نوه خود و نيز خستگي ‪۹۲سال حيات پر مشقت را به همراه دارد، از اينرو عدم توانايي او براي حضور در هر يک از بازيهاي جام جهاني که به همه آنها نيز دعوت شده است، قابل توجه و نوجيه است .

وی با ابراز امیدواری برای حضور رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی آفریقا در اختتامیه جام جهانی گفت: او کسی بود که بیشترین نقش را برای آوردن جام جهانی به قاره آفریقا بازی کرده و لذا مطمئن هستیم که خود وی بیش از همه مایل به شرکت در بازی هاست ولی درک شرایط رهبر کهنسالی چون او برای همه واجب است.