به گزارش افکارخبر، هیات مدیره پرسپولیس دیروز جلسه ای ۴ ساعته داشت. نکته جالب توجه درباره این نشست نه به مصوبات آن بلکه به عدم مصوبات درباره بعضی مسایل مربوط می شد.

یکی از این موارد عدم تمدید مدت سرپرستی علی اکبر طاهری است.

وی ۲۷ خرداد بود که بنا به حکم هیات مدیره و با تایید وزارت ورزش به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس منصوب شد. با توجه به اینکه مدت زمان قانونی برای سرپرستی سه ماه بوده و تمدید آن برای یک دوره سه ماه دیگه با مصوبه هیات مدیره امکان پذیر است. ادامه فعالیت سرپرست باشگاه پرسپولیس بعد از تاریخ ۲۷ شهریورماه زیر سوال است.

البته جدای از این مطلب همین حالا هم عدم ثبت رسمی اعضای هیات مدیره و سرپرست باشگاه در ثبت شرکت ها منشا ایرادهای قانونی در باشگاه پرسپولیس است چرا که اعتبار امضای اعضا منوط به انجام مراحل ثبت خواهد بود. با این وجود اگر عدم اجرای چنین موازین قانونی را یک امر عادی در فوتبال به ویژه باشگاه های پرسپولیس و استقلال لحاظ کنیم یک ایراد مضاعف خواهد بود اگر سرپرست باشگاه بدون مصوبه هیات مدیره به فعالیت خود ادامه دهد.

ادامه فعالیت طاهری بعد از ۲۷ شهریور به عنوان سرپرست منع قانونی ندارد و چنین ظرفیتی در آیین نامه ها دیده شده است اما همین امر منوط به مصوبه هیات مدیره خواهد بود.این در حالی است که امروز سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مواجهه با سوالات مکرر نمایندگان رسانه ها درباره وضعیت مدیریتی باشگاه کوچکترین اشاره ای به وجود چنین مصوبه ای نداشته است.