به گزارش افکارخبر، نگاهی به تیم های لیگ‌برتر که حداقل به نیمه نهایی جام‌حذفی رسیده اند را با هم مرور می‌کنیم.

استقلال: ۶ قهرمان جام‌حذفی در سال های ۱۳۵۶/۱۳۷۴ / ۱۳۷۸/۱۳۸۰ / ۱۳۸۶/۱۳۹۰

پرسپولیس: ۵ قهرمانی جام‌حذفی در سال های ۱۳۶۶/۱۳۷۱ / ۱۳۷۷/۱۳۸۸ / ۱۳۸۹

سپاهان: ۴ قهرمانی جام‌حذفی در سال های ۱۳۸۲/۱۳۸۴ / ۱۳۸۵/۱۳۹۱

ذوب‌آهن: ۳ قهرمانی جام‌حذفی در سال های ۱۳۸۱/۱۳۸۷ / ۱۳۹۳

ملوان: ۳ قهرمانی جام‌حذفی در سال های ۱۳۵۵/۱۳۶۵ / ۱۳۶۹

صبا: قهرمانی جام‌حذفی در سال ۱۳۸۳

تراکتورسازی: قهرمانی جام‌حذفی در سال ۱۳۹۲

سایپا: قهرمانی جام‌حذفی در سال ۱۳۷۲

گسترش فولاد: فینالیست حذفی در سال ۱۳۸۸

نفت‌تهران: فینالیست حذفی در سال ۱۳۹۳

راه‌آهن: فینالیست حذفی در سال ۱۳۸۷

فولاد: نیمه نهایی حذفی ۸۶/۸۹ / ۹۲

پدیده: نیمه نهایی حذفی ۱۳۹۳

استقلال اهواز: نیمه نهایی حذفی ۱۳۷۷