به گزارش افکارخبر، محمود خوردبین در اظهارنظری عجیب مدعی شده است: «یکی از خوبی‌های تیم ما این است که برای هر بازیکنی اتفاقی روی می‌دهد، نفر بعدی جایش را می‌گیرد و خوب هم کار می‌کند.»

البته اگر ۳ هفته ابتدایی لیگ و عملکرد پرسپولیسی‌ها در فاز دفاعی را مرور کنیم به یک تناقض می‌رسیم.

زمانی که قرار بود ایمان صادقی جای سوشا مکانی را پر کند اما به هر دلیلی که بود نتواست عملکرد راضی کنندهای داشته باشد و در ۳ بازی ۸ گل دریافت کرد! هرچند خط دفاعی هم در این موضوع بیتقصیر نبود. به نظر میرسد سرپرست پرسپولیس نمیخواهد آن روزها را به یاد بیاورد وگرنه چنین موضوعی را بیان نمیکرد.