به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي «افكار» به نقل از فردا بينندگان برنامه ورزش و مردم به تهيه كنندگي و اجراي بهرام شفيع هنگام ديدن حضور مدير يكي از شركت هاي ماكاروني در برنامه اي ورزشي حسابي شوكه شدند. اين دعوت به دليل حمايت اين شركت از بازي هاي غرب آسيا صورت گرفته بود. مدير اين شركت با استفاده از فرصت به دست آمده سعي كرد تا به تبليغ كالاي شركت خود پرداخته و اين حمايت را به خاطر كمك به ورزش ايران عنوان كند. شاهكار اين مديرعامل كه ايلنا به آن را ذكر كرده است جايي بود كه ورزش و شركت هاي توليد كننده را با هم جمع زد و يك پروانه ساخت:«ورزشكاران يك بال اين پروانه و شركت هاي توليدي بال ديگر اين پروانه هستند كه با پروازش براي مردم ايران خوشبختي و سلامتي مي آورد!» اولين بار نيست كه برنامه هاي ورزشي تلويزيون مرزهاي ميان اطلاع رساني با تبليغات را ناديده مي گيرند .جواد خياباني ‏، گزارشگر بازي تيم ملي ايران مقابل تيم ملي بحرين در بازيهاي غرب آسيا هم بارها با تاكيد بر نام اين شركت توليد كننده ماكاروني ، برگزاري يك تورنمنت به نام يك شركت ايراني را افتخار براي ايران خواند! پيش ازاين در مسابقه هاي جام جهاني فوتبال هم مجريان و گزارشگران تلويزيون لابلاي حرفهايشان حاميان مالي اين برنامه ها را تبليغ مي كردند. بنابراين گزارش به نظر مي رسد صدا و سيما با در اختيار قرار دادن تريبون هاي تلويزيوني خود در اختيار برخي شركت هاي توليدي به دنبال كسب منافع از اين راه باشد.