به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي «افكار» ، حميد قاسمي كه تلاش فراواني انجام داده تا در دولت عدالت‌خواه نفوذ يافته و به قدرت برسد، اكنون كه با بي‌توجهي و حذف عملي در ساختار ورزش مواجه شده، در تلاش است تا به صندلي رياست بر شبكه ورزش كه قرار است به زودي راه اندازي شود، برسد. وي كه ابتدا در روزنامه ايران ورزشي نفوذ كرد و توانست به عنوان مديرمسئول فعاليت كند، با انتقادات فراواني مواجه شد. بسياري وي را فردي نزديك به احزاب اصلاح‌طلب و داراي ويژگي‌هاي كارگزاراني مي‌دانند. وي عملا وقت چنداني در اين رسانه نمي‌گذاشت و همين هم باعث شد تا اين روزنامه ورزشي دولت، با افت جدي مواجه شده و از گردونه رسانه هاي موثر خارج شود. اما اين همه ماجرا نبود چرا كه با رياست علي سعيدلو بر سازمان تربيت بدني، وي به ناگاه به عنوان معاون ارتباطات، آموزش و امور فرهنگي منصوب شد كه با اعتراض و شگفتي نيروهاي ارزشي و اصولگراي ورزش مواجه شد. همين هم باعث شد تا به تدريج از عرصه كنار رفته و بيش از پيش در ساختمان خيابان سئول به انزوا رود. سكوت وي در بحران‌ها و عدم واكنش‌هاي دقيق درباره انتقادات برخي جريان‌ها، نشان‌دهنده فاصله وي با مديران اصولگرا بود چرا كه ترجيح مي داد روابطش با افراد پابرجا بماند تا مديري رسانه‌اي در سازمان باشد. اين تا به آنجا رفت كه قاسمي در كمتر نشستي ديده شده و معمولا در معادلات سازمان نقشي نداشته است. البته نكته قابل توجه اين است كه حتي در چنين شرايطي هم حاضر به استعفا نشده و ماندن اينگونه را بر رفتن ترجيح داده است! در چنين وضعيتي است كه قاسمي در حال رايزني است تا به عنوان مدير شبكه ورزش سيما منصوب شود. وي كه از خود، چهره‌اي آكادميك ترسيم كرده است، از كمك‌هاي يكي از مديران سابق سازمان صداوسيما هم كمك مي‌گيرد يا وي روابط نزديكي دارد. وي كه تحصيلات تكميلي‌اش را در دانشگاه آزاد اسلامي و در دوران مديركلي تربيت بدني قديمي انجام داده، به كثير الشغل بودن هم شهره است و عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. معاون سازمان، مدير مسئول روزنامه ايران ورزشي و ...، استاد دانشگاه آزاد اسلامي هم هست و براساس قانون، موظف است ميزان ساعتي مشخص در هفته را در دانشگاه تدريس كند كه در اين صورت، نمي تواند در پست‌هاي ديگري كه دارد، مشغول خدمت باشد. البته، حميد قاسمي در حال حاضر نه تنها در دانشگاه آزاد اسلامي فعال است و استعفا نكرده؛ بلكه با قدرت در ساير پست‌ها نيز مشغول فعاليت بوده و به جامعه ورزش خدمت رساني مي كند. البته وي در دوراني در شبكه خبر هم فعال بود و عملكرد قابل دفاعي داشت. اميد است، مديران ارشد سازمان صداوسيما در تصميم گيري براي اين شبكه مهم، راه درستي را طي كنند و نگذارند اين فرصت نصيب اشخاصي شود كه در زمره مديران ارزشي به شمار نمي روند.