به گزارش افکارخبر، عضو هیات باشگاه پرسپولیس به خاطره‌ای از هادی نوروزی در بازی با النصر اشاره کرد و گفت: وقتی بازی با النصر تمام شد هادی مرا در آغوش گرفت و به من گفت «حسین آقا بیشتر از این توان نداشتم، ببخشید» که من به او گفتم فوق‌العاده بودی.

این مساله در بین همه بازیکنان و مردم مشهود بود.

از بازیکنان می خواهم مثل بازی با النصر نه فقط به خاطر برد بلکه به خاطر خانواده بزرگ پرسپولیس با تمام توان خودشان بازی کنند. همه مردم اندوهگین بودند و دست همه آنها را می‌بوسم.

ملت فوقالعاده ای داریم و با این انگیزه همه بازیها را میبریم.