به گزارش افکارخبر، هادی نوروزی که دوست و دشمن گواهی می دهند با اخلاق بود و دنبال حاشیه نبود، حالا دار فانی را وداع گفته و همه از خوبی هایش می گویند.این وسط یک سری بوقچی هم کاسه داغ تر از آش و داسه دلسوزتر از مادر شده اند و ادعا می کنند فقط آنها نوروزی را دوست داشتند و بقیه برایش اشک تمساح می ریزند.اما یکی از ستاره های سایپا درباره این بوقچی حرف هایی می زند که قابل تامل است. وی گفت: «روزی که ۲ بر یک پرسپولیس را بردیم، یک بوقچی پرسپولیس در راهروی منتهی به رختکن ورزشگاه آزادی با صدای بلند داد می زد؛ " یعنی ما باید به پیرمردهای سایپا هم ببازیم. چند تا پیرمرد ما را بردند. چون تیم بی عرضه ای هستیم. خاک بر سر پرسپولیس که بدبخت شده و هادی نوروزی کاپیتانش است. وقتی نوروزی و کفشگری می شوند کاپیتان، باید هم حال و روز ما این باشد!»این بازیکن سایپا افزود: «همان لحظه یکی از همبازیان من سمت این بوقچی رفت و گفت: " خاک بر سر این فوتبال که تو درباره کاپیتان پرسپولیس حرف می زنی! فوتبال را تو به لجن کشیدی! شما بوقچی ها از این و آن پول می گیرید و فضای سکوها را نا امن می کنید و نتیجه اش این می شود که مردم به استادیم نمی آیند. "»جالب است که حالا همین بوقچی در صف اول عزاداران زنده یاد هادی نوروزی است!