به گزارش افکارخبر، پدر هادی نوروزی در ارتباط با ضایعه درگذشت فرزندش اذعان داشت: چه می توانم بگویم؟ غیر از خوبی ها چیز دیگری نمی توانم بگویم. از همه لحاظ؛ از خوبی هایش، از وظیفه شناسی، از خداشناسی، از بامعرفتی همه جوره. نمی دانم چه بگویم. چیزی نداریم بگوییم.

وی درباره حضور گسترده مردم در مراسم وی اظهار داشت: نباید این حرف ها را بگویم. دیشب هم گفتم، اگر ۱۰درصد این دوستان را زمانی که هادی زنده بود می دید، به این زودی ها فوت نمی کرد. هادی نوروزی مگر مریض بود؟ او یک جوان ورزشکار بود. خیلی ناراحت هستیم از تماشاچیان و تهرانی ها. دیروز هم این جماعت را دیدیم واقعا شرمنده شدیم ولی دیگر تاثیر نداشت.

پدر کاپیتان فقید پرسپولیس در ارتباط با درخواست خود از باشگاه پرسپولیس و صحبت هایی که درباره بایگانی شدن شماره ۲۴ هادی شده گفت: دست خودشان است اگر محبت کنند. پسر هادی هم دیروز گفته بود که تلاش می کنم شماره ۲۴ را خودم بپوشم. این دیگر دست ما نیست. خودشان اگر محبت کنند ما هم از آنها تشکر می کنیم.

ویدر ارتباط با آخرین مصاحبه وی که گفته بود تا یک هفته دیگر برمی گردد تصریح کرد: او از همه لحاظ، هم درد جسمی داشت، هم درد روحی داشت. با این حال قسم می خورم هادی به خاطر پرسپولیس و مملکت بازی می کرد اما قدردان او نبودند.

وی درباره کودکی هادی و علاقه وی به کشتی و فوتبال اذعان داشت: او به کشتی خیلی علاقه داشت و ما هم او را تشویق و به او فشار آوردیم که وقتی دنبال ورزش رفتی باید ادامه بدهی. که شکر خدا آقای رامشگر او را به پرسپولیس برد.

پدر نوروزی در ارتباط با پیام خود به هواداران هادی خاطرنشان کرد: از آنها تشکر می کنم اما تشکر کنم یا نکنم برای او فرقی نمی کند. باز هم از همه آنها تشکر می کنم. آنها خیلی زحمت کشیدند.