به گزارشافکارخبر، رضا نورمحمدی درباره برگزاری نخستین تمرین پرسپولیس در غیاب هادی نوروزی اظهار داشت: من خاطرات زیادی با هادی دارم. ما همیشه با هم شوخی می کردیم. این لحظات خیلی سخت است. اردوها همیشه با هم بودیم. تمرین آخر را هم در کنار یکدیگر بودیم. الان باید به رختکن برویم و ببینیم هادی نیست. امیدوارم کسی این اتفاق را تجربه نکند. واقعا سخت است.

وی درباره اینکه از این پس کاپیتان جدید پرسپولیس خواهد بود گفت: اینطور نیست، تا آخر فصل کاپیتان هادی است. برنامه مان هم این است که بازوبند را نبندیم. آن زمانی که من بازوبند می بستم هادی نبود و می آمد بازوبند را می ر روی بازوی من می بست. آن زمان بود که از او اجازه بگیریم اما الان نیست که اجازه بگیریم. تو را به خدا به من نگویید که کاپیتان پرسپولیس هستم، کاپیتان هادی است و بس.

نورمحمدی درباره اینکه بهترین هدیه برای هادی در این شرایط چیست اظهار داشت:ما بازی های آینده را می بریم تا دل هواداران و روح هادی را شاد کنیم.می رویم قهرمان شویم تا پسرش با بازوبند بیاید و کاپ را بالای سر ببرد.