به گزارش افکارخبر، خیلی از هواداران پرسپولیس نگران آن هستند که پخش آنالیز برنامه نود در مورد نوع پنالتی گرفتن مهدی طارمی، باعثاز بین رفتن این پوئن برای تیم محبوب آنها شود.به طور کلی بعید به نظر میرسد چیزی از ذکاوت مهاجم بوشهری پرسپولیس در محوطه جریمه حریفان کم شود. او احتمالا به کارش ادامه خواهد داد، اما ممکن است آنالیز نود روی ذهن داوران تاثیر منفی بگذارد و آنها را نسبت به طارمی بدبین کند. باید دید بعد از پخش این برنامه، روند پنالتی گرفتنهای طارمی همچنان ادامه خواهد داشت یا نه؟