به گزارش افکارخبر، فردوسی پور تصمیم دارد برنامه این هفته نود را متفاوت تر از همیشه برگزار کند و با توجه به اینکه در هفته گذشته بازی لیگ برتر برگزار نشد تمام وقت برنامه نود به هادی نوروزی اختصاص پیدا خواهد کرد.

فردوسی پور همچنین سورپرایزی برای خانواده نوروزی دارد. او تصمیم دارد نظرسنجی پیامکی را متفاوت تر از همیشه برگزار کند و از مردم می خواهد تا عدد ۲۴ را به برنامه اش پیامک کنند تا در حرکتی سمبلیک یاد و خاطره کاپیتان سرخ ها را زنده نگه دارد.

او همچنین پیشتر چنین کاری کرده بود و بعد از درگذشت ناصر حجازی از مردم خواسته بود تا عدد 1 را ارسال کنند که نزدیک به 5 میلیون نفر برای این برنامه پیامک ارسال کردند.