به گزارش افکارخبر، بازی استقلال مقابل امیدهای این باشگاه در حالی از دقایق پیش شروع شده که عده ای از بازیکنان این تیم قلم بند همراهشان نداشته اند و این باعثعصبانیت شدید مجید صالح شد.

بازیکنانی که قلم بند همراه نداشتند، از بازیکنان ذخیره خواستند که به آنها قلم بند قرض بدهند ولی مجید صالح به شدت نسبت به آنها اعتراض کرد و گفت که باید برای این بازی قلم بند همراهشان می بود.