به گزارشافکارخبر، میثم علیپور فیزیوتراپ پرسپولیس در گفت‌و‌گو با برنامه ۹۰ درباره درد هادی نوروزی در ناحیه قفسه سینه اظهار داشت: در یکی از دیدارهای پرسپولیس در مردادماه گذشته به دنده ۵ و ۶ هادی نوروزی ضربه شدیدی می‌خورد و باعثشد آن درد تا حدود سه هفته همراه هادی باشد.


وی افزود: مدت بهبودی درد دنده طولانی است و هادی نوروزی تنها میتوانست از طریق مسکن این درد را کنترل کند و به همین دلیل در تمرین هم قفسه سینه خود را میگرفت.