به گزارش افکارخبر، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ۲۲ شهریور ماه از مسابقات جهانی در آمریکا به ایران بازگشت اما نکته مبهم بازگشت تیم کشورمان که ناکامی بزرگی را در مسابقات جهانی لاس‌وگاس برجا گذاشت، عدم بازگشت مدیر تیم‌های ملی به کشور بود. ابتدا بسیاری سفر او را چند روزه اعلام کردند و با اعلام اینکه او ۱۰ روزه به ایران باز خواهد گشت، موضوع را طبیعی جلوه دادند با این حال با گذشت ۱۸ روز خبری از بابک نشد تا در نهایت اعضای شورای فنی با برکناری مدیر تیم‌های ملی و البته سرمربی تیم ملی به خواسته عمومی مردم تحقق بخشیدند و بار دیگر محمد بنا را به راس کار باز گرداندند.

در این بین حسن بابک طبق نظر شورای فنی به جز تیم‌های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در سایر رده‌ها همچنان مدیر بود؛ عنوانی که به نظر چندان برای وی دندان‌گیر نبوده و او نیز تاکنون عطایش را به لقایش بخشیده است.

۲۳ روز از غیبت بابک گذشته و همچنان شورای فنی برای تعیین تکلیف تیمهای پایه در انتظار بازگشت اوست و جالب بوده که از او نیز خبری در دست نیست و تنها برخی مدعی هستند که او به همراه خانوادهاش در آمریکا مشغول گذراندن اوقات فراغت است و میل چندانی به بازگشت به کشتی فرنگی آن هم در ردههای پایه و زیر سایه محمد بنا ندارد.