به گزارش افکارخبر، هوشنگ نصیرزاده در گفت و گو با کاپ درباره برنامه شب گذشته ۹۰ که تا بامداد امروز به طول انجامید و در آن علی اکبر محمدزاده رئیس پیشین کمیته اخلاق به عنوان مهمان برنامه به همراه احمدرضا براتی کارشناس حقوقی فوتبال حضور داشتند اظهار داشت: متاسفانه به رغم آنکه مطالبی از سوی یکی از مهمانان برنامه شب گذشته ۹۰ درباره مقررات و آئین نامه های فدراسیون فوتبال عنوان شد، این فرصت در اختیار من قرار نگرفت تا پاسخگوی سوالات باشم.

وی ادامه داد: شاید کمتر از یک دقیقه فرصت در اختیار من قرار گرفت تا از طریق تلفن در برنامه ۹۰ صحبت کنم اما به دلیل ضیق وقت عادل فردوسی پور به بینندگان برنامه، من و دیگر مهمانان حاضر در استودیو قول داد که هفته آینده ادامه این بحثرا در برنامه اش پیگیری کند. بنابراین از مجری برنامه ۹۰ خواهش می کنم حتما به قولش عمل کند.

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به اینکه برای تک تک موارد ذکر شده و ایرادهایی که براتی به اساسنامه و مقررات فدراسیون فوتبال گرفته پاسخ قانع کننده دارد تصریح کرد: من ثابت می کنم وقتی یک فرد از پشت میز مدرسه بدون اطلاعات فوتبالی در چنین برنامه ای حضور پیدا می کند کاری جز انتقال مطالب حقوقی خام به ذهن مردم نمی تواند انجام دهد.

نصیرزاده تاکید کرد: در صحبتی که پس از برنامه با فردوسی پور داشتم قرار شد در این فاصله هیچ صحبتی درباره سوالات مطرح شده و ایرادهای گرفته شده با رسانه ها نداشته باشم ولی از براتی می خواهم که هفته بعد حتما با تمام کتاب هایی که در کتابخانه خانه اش دارد در برنامه حضور پیدا کند و من هم هیچ چیزی همراهم نمی آورم اما ثابت می کنم که اطلاعات او فقط در حد اطلاعات آکادمیک و دور از مسائل فوتبال است.

وی همچنین با اشاره به نحوه حضور کارشناس حقوقی برنامه شب گذشته در مناظره با محمدزاده تاکید کرد: متاسفانه کارشناس حقوقی که به برنامه دعوت شده بود در حین صحبت با محمدزاده از دایره ادب خارج شده و اگر نجابت و صبر محمدزاده نبود چه بسا این مناظره بیشتر به بیراهه می رفت.

نصیرزاده گفت: نوع صحبت کردن و به کار بردن اصطلاحات همچنین قطع کردن وقت و بی وقت صحبت های رئیس پیشین کمیته اخلاق همگی رفتارهایی بود که خارج از دایره ادب است. آداب مناظره به طورکامل مشخص است و فکر نمی کنم در دانشکده حقوق درسی در رابطه با ادب تدریس شود. این خصوصیات اخلاقی اکتسابی نیست و مربوط به خود افراد است.