به گزارش افکارخبر، همسر هادی نوروزی پیش از ترک مسجد امیرالمومنین در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: از همه کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند تشکر می کنم و ممنونم از اینکه هادی شان را تنها نگذاشتند.

وی افزود:امیدوارم هادی نوروزی را فراموش نکنند و همین طور که در این چند روز همه جا صحبت از او بود در آینده هم از کاپیتان پرسپولیس یاد شود.