به گزارش افکارخبر، مسئولان باشگاه پرسپولیس همچنان در حال مذاکره برای جذب اسپانسر مالی هستند و این طور که به نظر می رسد شرکت شبکه سبز که دو سال پیش حامی مالی سازمان لیگ بود به زودی قراردادی ۴ ساله با باشگاه پرسپولیس امضا می‌کند.

ظاهرا در این قرار داد ۴ساله قرار است درآمد بین اسپانسر و باشگاه پرسپولیس به این ترتیب توزیع شود: ۳۰ میلیارد تومان اول درآمدزایی متعلق به باشگاه پرسپولیس باشد. ۳۰ میلیارد دوم به شرکت شبکه سبز تعلق بگیرد و ۳۰ میلیارد تومان سوم بین باشگاه و شرکت حامی مالی به نسبت ۵۰ - ۵۰ تقسیم شود.

در واقع اگر باشگاه پرسپولیس این قرارداد را امضا کند ظرف مدت ۴ سال رقمی در حدود ۴۵ میلیارد تومان از حامی مالی درآمدزایی خواهد داشت.