به گزارش افکارخبر، با گذشت بیش از ۶ ماه از خداحافظی جواد نکونام و در شرایطی که این بازیکن در تیم سایپا به فعالیت مشغول است، این احتمال وجود دارد که کارلوس کی‌روش مجددا از حضور وی در تیم‌ملی استفاده کند. نکونام به دلیل مدیریت ذاتی و احاطه بر بازیکنان تیم‌ملی و رابطه بسیار مناسب با کارلوس کی‌روش به احتمال زیاد به تیم‌ملی دعوت خواهد شد.

زمان این دعوت مشخص نیست اما سرمربی تیمملی و کاپیتان سابق تیمملی مذاکراتی در این زمینه با یکدیگر داشتهاند.