به گزارشافکارخبر،، محسن خلیلی در حاشیه بازی یابود هادی نوروزی درباره اینکه امروز از فوتبال خداحافظی کرد اظهار داشت: نه خداحافظی من امروز اتفاق نیفتاد. اول فصل گفته بودم اگر تیم پیدا نکنم از فوتبال خداحافظی خواهم کرد.

وی افزود: هواداران امروز وقتی من را دیدند گفتند امیدواریم به پرسپولیس برگردی که گفتم من از فوتبال خداحافظی کرده ام. امیدوارم فوتبال ما موفق باشد.

خلیلی درباره بازی یابود هادی نوروزی گفت: باور کردنی نیست در چنین مسابقه ای به میدان می رویم. او غایب بزرگ این مسابقه است. امیدوارم خدا روحش را شاد کند.