به گزارش افکارخبر، اشپیتیم آرفی پس از دیدار پیشکسوتان فوتبال و تیم هنرمندان برای یادبود هادی نوروزی در مورد اینکه گفته بود برای هانی فرزند هادی سورپرایزی دارم گفت: یک کفش به هانی هدیه دادم که روی آن عکس هادی ثبت شده بود تا زمانی که هانی بزرگ شد این کفشها را به یاد پدرش پا کند و خوشحال شود.