به گزارش افکارخبر، هانی نوروزی پس از بازی یادبود هادی نوروزی اظهار داشت: خوشحالم از اینکه در این بازی گل زدم. فوتبال خوبی بود. به یاد پدرم قلب نشان دادم.