به گزارشافکارخبر،قراردادی که نشان دهد پلاتینی باید ۱.۳۵ میلیون یورو از فیفا در سال ۲۰۱۱ می‌گرفت، به دست نیامده است و حالا بازرسان می‌گویند هیچ دلیلی برای پرداخت این پول به وی آن هم برای کاری که گفته شده ۹ سال پیش انجام داده، وجود ندارد.

دستور پرداخت این مبلغ را سب بلاتر رئیس فیفا امضا کرده و پلاتینی در سال ۲۰۱۱ مبلغی معادل ۲ میلیون فرانک سوئیس با این دستور دریافت کرد.

پلاتینی گفته است بلاتر وی را به عنوان مشاور در سال ۱۹۹۹ استخدام کرده بود و در آن زمان به دلیل قوانین فیفا نمی‌شد، مقرری معینی از این بابت پرداخت کرد.

تنها یک قرارداد مکتوب در این باره به دست آمده که مربوط به سه سال و نیم تا سال ۲۰۰۲ می‌شود که به پلاتینی ۳۰۰ هزار فرانک سوییس سالانه پرداخت شد. در حالی‌که مبلغ پرداخت شده به وی خیلی بیشتر است.

طبق قوانین سوئیس حتی اگر قراردادی هم موجود باشد نمی‌تواند شامل بیش از ۵ سال شود.

دادستانی سوئیس در حال بررسی این پرونده بوده و سپ بلاتر و پلاتینی هر دو تعلیق شدهاند.