به گزارشافکارخبر،در پی رسانه ای شدن خبر بازگشت احتمالی محمد نوری، بازیکن المسیمیر قطر، به جمع سرخپوشان برخی از تماس محسن بنگر مدافع پرسپولیس با نوری و درخواست او از کاپیتان سابق به این تیم خبر داده اند.

بنگر که به خاطر درگذشت ناگهانی مرحوم هادی نوروزی ناراحت و به هم ریخته است و نگران اوضاع بد روحی تیم نیز هست ظاهرا با نوری تماس گرفته و از او کمک خواسته است.

بر اساس شنیده ها بنگر در صحبت با نوری گزارشی از وضعیت به هم ریخته پرسپولیس به کاپیتان سابق داده و از او خواسته اگر برایش امکان دارد به تیم برگردد و اوضاع را به واسطه تجربه و کسوتش سر و سامان دهد چرا که الان پرسپولیس به یک بزرگ تر نیاز دارد.