به گزارشافکارخبر،مادر افشین قطبی اخیرا دچار عارضه همزمان قلبی و مغزی شده است. وی طی روزهای گذشته در کما به سر می برد اما امروز شرایط هوشیاری اش بهتر شد.

قطبی در تماس مداوم با مهدی حاج باقر، مدیر برنامه هایش در ایران پیگیر وضعیت او بوده است.