به گزارشافکارخبر،فدراسیون فوتبال ایران که دو روز قبل اعلام کرد بازی ایران و ژاپن را داور عمانی سوت می زند، ترجیح داد ماجرای نامه نگاری اش با کنفدراسیون فوتبال آسیا را مخفی نگه دارد چون علنی شدن این موضوع، فدراسیون را بیش از پیش زیر سوال می برد.

برابر با شنیده های ما، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد که AFC اجازه بدهد بازی دوستانه ایران و ژاپن را داوری از یکی از دو کشور ایران یا ژاپن سوت بزند تا هزینه های برگزاری این بازی تدارکاتی پایین بیاید اما کنفدراسیون آسیا به مقامات ایرانی یادآوری کرده گه چون بازی در فیفا دی برگزار می شود، حتما باید داوری از یک کشور بی طرف این بازی را قضاوت کند و داور عمانی برای بازی در نظر گرفت.

نمی دانیم آیا حتما لازم بود پیش مسئولان کنفدراسیون هم آبروی فوتبال خود را ببریم و به آنها بفهمانیم توان پرداخت هزینه استفاده از یک داور عمانی را نداریم؟