به گزارشافکارخبر،جاسم کرار به اندازه کافی برای استقلالی ها دردسر درست کرده و جالب اینجاست که هنوز کادر فنی تیم حمایتش می کنند.

با اینکه کرار امسال کوچکترین سودی برای استقلال نداشته و حتی یک پاس گل هم نداده است، همچنان پرویز مظلومی و دستیارانش می گویند او از نظر فنی خوب بوده است!

آخرین نفر هم سیروس دین محمدی دستیار مظلومی بوده که گفته است: «ما از نظر فنی کرار را قبول داریم.»

این اصرارها باعثشده تا انتقاد از مظلومی و کادرش به اوج برسد. در همین حالا بهرام افشارزاده هم در محفلی دوستانه از کرار به شدت انتقاد کرده و حتی گفته است: «چقدر گفتم این کرار را نیاورید، گوش نکردند که نکردند. گفتم این حاشیه درست می کند، برای باشگاه دردسرساز می شود ولی کی بود گوش کند؟ تازه بعد از اینکه با او توافق کردند به من گفتند چون می دانستند با آمدنش مخالفت می کنم.»

اما بشنوید از قولی که مدیران باشگاه استقلال در آخرین مذاکرات با کرار به این بازیکن عراقی داده اند. مسئولان این باشگاه قول داده اند طی یکی دو روز آینده با تهیه مسکن برای کرار مشکل اسکان او را حل کنند تا وی بتواند با آوردن خانواده اش به ایران بی دغدغه به ترکیب آبی پوشان بازگردد.

البته قرار است مشابه این اتفاق برای ایوان پروپجیچ مهاجم کروات استقلال هم بیفتد که در حال حاضر در هتل اسکان داده شده و از این موضوع ناراضی است.