به گزارشافکارخبر،علی دایی که خود کاشف مهدی طارمی است و این بازیکن جوان بوشهری را از ایرانجوان به پرسپولیس آورد و به خوبی با توانایی ها و شگردهای او آشناست، دو مدافع تیمش را مامور مهار این مهاجم ملی پوش کرده است.

امیر حسین صادقی و محمد امین آرام طبع دو مدافعی هستند که ماموریت شان یارگیری با طارمی و از کار انداختن اوست.

البته طارمی این روزها به خاطر درگذشت هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس حال و روز خوشی ندارد و روحیه جنگندگی اش را از دست داده است.وی در بازی با عمان هم عملکرد ضعیفی داشت و در تمرینات تیم ملی هم بدون روحیه است تا جایی که کارلوس کی روش او را برای بازی امروز مقابل ژاپن نیمکت نشین کرده است.