به گزارشافکارخبر،اعضای تیم تراکتورسازی برای دیدار با فولاد خوزستان ساعت ۱۴ روز پنجشنبه به تهران می آیند و عصر آن روز به اهواز سفر می کنند.

با توجه به اینکه پرواز عصر تراکتورسازان با تاخیر مواجه خواهد شد، تونی اولیویرا به نشست خبری دیدار با فولاد نخواهد رسید.