به گزارشافکارخبر،شب گذشته قرارداد مرتضی کرمانی‌مقدم، مربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان در هیئت فوتبال خراسان رضوی ثبت شد.

رضا شاهرودی دیگر کمک فرهاد کاظمی هم امشب به مشهد می‌رسد و به زودی قرارداد خود را با سیاه‌جامگان ثبت می‌کند.

عادل دوردیوف، مربی آذربایجانی که به همراه سعید رمضانی به کادر فنی سیاهجامگان اضافه شده بود، بعد از حضور فرهاد کاظمی در این تیم به کشورش بازگشت.