به گزارشافکارخبر،کارلوس کروش در برنامه ۹۰ تصمیمی عجیب گرفت که کمتر در فوتبال حرفه ای دنیا اتفاق افتاده بود. او ساعت ها قبل از بازی ایران و ژاپن و در برنامه ۹۰ ترکیب تیمش را تلفنی اعلام کرد. پشت این تصمیم اما چه دلایلی وجود داشت؟ سه دلیل برای این تصمیم و راز کارلوس کروش می توان ذکر کرد. اولی همانی بود که خودش در برنامه ۹۰ گفت: «بازی سختی است. اگر نفر به نفر به اسامی آن تیم نگاه کنیم، باید بگوییم می بازیم اما ما یک تیم هستیم و برای یک هدف می جنگیم.»


او ترکیب تیمش را تغییر داده. نیمکت نشینی بزرگترین بازیکن تیم و بازی کردن سعید عزت اللهی ۱۸ ساله حاوی دو پیام است ، اینکه تیم شانس زیادی برای بردن ندارد اما بازی دادن به جوانترهای یعنی سرمایه گذاری برای آینده. کارلوس این بازی را فضایی کرده برای چیز یاد گرفتن. بازی کردن رامین رضاییان در ترکیب دلیل دیگری برای اثبات این خواسته کارلوس است. البته او در کنار این هدف ، هدفی دیگر هم داشته است. او با اعلام ترکیب تیم ، فشاری بزرگ را از روی چند بازیکن جوان دیگر تیمش برداشت. بازیکنانی مثل وحید امیری ، علیرضا حقیقی و وریا غفوری که هفته ای پر تنش را به دلیل انتقادات فنی بسیار ، پشت سر می گذاشتند./