به گزارشافکارخبر،مسابقه تیم‌های پدیده و سیاه جامگان مشهد روز ۲۴ شهریور برگزار شد و از سوی اعضای تیم سیاه جامگان مشهد تخلفاتی مبنی بر فحاشی و اهانت به تیم مقابل رخ داد.

کمیته انضباطی، تیم سیاهجامگان را طبق مقررات ماده ۶۹ آیین نامه انضباطی به تذکر و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.