به گزارش افکار به نقل از فارس رسول كربكندي كه در تاريخ 16 شهريور از سرمربيگري راه آهن بركنار شد در تاريخ 30 شهريور براي نقد كردن چكي كه مبلغ 33 درصد از قراردادش با اين باشگاه بود، اقدام كرد اما حساب باشگاه موجودي نداشت. كربكندي پس از مذاكره با مسئولان باشگاه راه آهن 5 روز به آنها مهلت داد اما بعد از اتمام اين فرصت نيز از سوي باشگاه اقدامي براي نقد شدن اين چك صورت نگرفت. به همين دليل كربكندي امروز براي دريافت مطالباتش از باشگاه راه آهن به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال شكايت كرد. قرار است به زودي جلسه كميته انضباطي در اين باره تشكيل شود.