به گزارشافکارخبر،حسنی‌خو درمورد پرونده ۴۰ هزار دلار گمشده از قرارداد ریوالدو، گفت: کار این پرونده تقریباً تمام شده است و طی دو، سه روز آینده نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی درمورد بحثپرونده کارلوس کی‌روش درمورد قرارداد با برند آل‌اشپورت عنوان کرد: این مسئله باید توسط خود فدراسیون تعیین تکلیف شود.

علی کفاشیان اعلام کرده با نظر او این قرارداد بسته شده و فکر می‌کنم حوزه رسیدگی به این مسئله کمیته اخلاق است.

رئیس حراست وزارت ورزش درمورد اینکه آیا آنها قصد ورود به این موضوع را ندارند، خاطرنشان کرد: این مسئله در حوزه ما نیست، فکر نمی‌کنم ما به این مسئله ورود کنیم و باید کمیته اخلاق این مسئله را رسیدگی کند.

وی درمورد اینکه علیاکبر محمدزاده پس از رفتن از کمیته اخلاق پروندههای مختلف را رو میکند، تصریح کرد: با او صحبت کردم و از برخی مسائل گلهمند است، به هر حال باید تدابیر مختلف اندیشیده شود تا این مسائل حل شود.